Vanliga frågor och svar.

Användning:

På vilka underlag kan jag måla med väggfärgen?

Väggfärgen är för inomhusbruk och fäster på de flesta material så som putsade eller spacklade ytor, gips, tapet, tidigare målad yta och tegel. Tänk på att väggfärgen inte ska målas på trämaterial.

Nyputsade ytor ska härda i minst sex veckor innan de målas med Auro väggfärg.

Vilken grundering ska användas till väggfärgerna?

Sugande underlag behöver grundas med Putsgrundering 301 för att jämna ut sugförmågan i underlaget och motverka flammigt resultat eller krackelering. Ibland behöver färgen spädas med 10% vatten.

Rent praktiskt, vad är för skillnad mellan att måla med vanlig väggfärg och Auro väggfärg?

Auros väggfärg skiljer sig inte från andra vanliga väggfärger vad gäller applicering, det är bara att öppna locket och börja måla! Tänk bara på att följa varje produkts torktider och för inte på för mycket färg på väggen.

Vad är skillnaden mellan 321 och 524 Professionell?

Väggfärgerna 321 och 524 består av samma råvaror, men i något olika proportioner och därmed också något olika egenskaper. Auro 321 är av hög standardkvalité medan Auro 524 Professionell har en ännu högre täckförmåga och slitstyrka. Väggfärg 524 målas företrädesvis i en hall, ett barnrum eller i kök. Auro 321 är fri från konservingsmedel.

Hur ska jag övertala min målare att måla med Auro väggfärg?

Vår erfarenhet är att målare blir glatt överraskade när de provar Auros väggfärger. Vi får höra att den har bra täckförmåga, räcker länge och målarna slipper dessutom huvudvärken vid arbetsdagens slut!

Släpper Auros produkter igenom VOC från tidigare ytbehandlingar?

Färgen är av naturmaterial och diffusionsöppen vilket betyder att den inte spärrar för eventuella emissioner från underliggande material. Om man vill vara helt säker på att bli av med effekten från en tidigare ytbehandling så måste man göra sig av med den genom att skrapa rent eller slipa bort all färg. Men, har den tidigare färgen suttit där under en längre tid är ett sådant arbete en större hälso- och miljöpåverkan än att helt enkelt måla över den.

Beställning:

Vad är det för leveranstid?

Vi bryter färg på vårt huvudlager i Malmö, i butikerna i Vasastan och Södermalm i Stockholm samt i butiken i Göteborg. Görs beställningen på hemsidan bryter vi färgen först efter att beställning är lagd och behandlar ordrar i turordning. Både bruten och obruten färg skickas eller hämtas inom 2 dagar efter att beställning är lagd. Besöker man något av de ställen som har möjlighet att bryta färg så har man med sig färghinken direkt därifrån. Vi reserverar oss från att färgen kan vara tillfälligt slut på vårt lager.

Kan jag beställa väggfärgen i NCS-kod?

Vi bryter vår väggfärg 555 enligt NCS-systemet. Dock så finns det inte stöd på vår hemsida att välja de kulörerna ännu. Hör gärna av dig till oss på telefon eller mail så hjälper vid dig med brytning enligt NCS-systemet.

Miljö & hälsa:

På vilket sätt är Auros produkter ekologiska?

Vi väljer att benämna Auros produkter som ekologiska för att de är framställda enbart av naturliga, återväxande råvaror som är processade så lite som möjligt och är biologiskt nedbrytbara. Merparten av råvarorna är dessutom ekologiskt odlade. Auro är ett koldioxidneutralt företag och använder både grön el och producerar själva el genom solceller. Företaget ligger i framkant vad gäller hållbarhet och miljövänliga byggprodukter.

Varför ska jag välja en ekologisk väggfärg framför en konventionell väggfärg?

Larmrapporter om farliga ämnen i konventionella färger (akrylat,- latex-, eller plastfärger) och andra byggprodukter blir fler och fler. En konventionell färg innehåller inte bara små små plastkulor som bildar en film på väggytan (som att klä sina väggar med plastpåsar) utan även en rad olika kemiska tillsatser för att ge färgen dess olika egenskaper. Exempel på det är  mögelhämmande medel, torkmedel, förtjockningsmedel, konserveringsmedel, vidhäftningsförbättring, glansmedel med mera. Listan kan göras lång. Genom att blanda många olika ämnen kan en tillverkare undvika att innehållsdeklarera ämnen som inte är tillåtna över en viss mängd, alltså kan tillverkaren låta bli att deklararera innehåll som ligger under en viss mängd. Detta utnyttjas genom att man blandar många olika farliga ämnen som tillsammans blir mycket men som vart och ett håller sig inom gränsen. Något som är en del av cocktaileffekten. Vi andas in luft som innehåller massvis av ämnen som kommer från byggnader och restavfall spolas ut i avloppsvatten. Det är dessutom väldigt energikrävande att ta fram syntetiska ämnen ur råoljan, som dessutom är en ändlig resurs.

En annan aspekt är att plastfärgen blir statisk och drar åt sig smuts.
 
Till skillnad från konventionella väggfärger som finns på marknaden idag, innehåller Auros produkter inga ämnen som är skadliga för vare sig människa, djur eller natur. Du slipper farliga ämnen som avdunstar från väggen både under målningsprocessen och medan du vistas i hemmet framöver. Auros färger är framställda av förnyelsebara råvaror från naturen som därmed kan återgå till naturen. Samtidigt håller färgen en hög kvalité som går att jämföra med andra färger på den professionella färgmarknaden.

Varför har inte Auros färger någon miljömärkning?

Eftersom Auro är mycket strikta i principen att enbart använda sig av naturliga råvaror är vanliga miljömärkningars krav alldeles för låga, både de svenska och inom EU. Auro vill inte förväxlas med andra tillverkare vars färger har miljömärkningar men samtidigt är långt ifrån miljövänliga.

Vad är VOC?

VOC är en förkortning för flyktiga organiska ämnen (från engelskans volatile organic compounds). Det är ett samlingsnamn för flera hundratals olika ämnen, varav många är hälsoskadliga i höga koncentrationer och kan även bidra till att bilda marknära ozon. Sedan en tid tillbaka finns det EU-direktiv om begränsningar av VOC-utsläpp. Enligt direktivet får en väggfärg för inomhus släppa ifrån upp till 100g/liter. Auros färger är certifierat VOC-fria.

Är Auros produkter allergivänliga?

Auros produkter är helt fria från syntetiska ämnen och petrokemi, men det behöver tyvärr inte innebära att man går helt säker från allergisk reaktion. Även naturprodukter kan orsaka allergi. Men tack vare att Auro är strikta med att deklarera innehållsförteckning till 100% kan man alltid vara säker på färgens innehåll.

Produktinformation:

Vad består färgen av?

Vatten - Färgen är vattenbaserad, så den består till största delen av vatten, ungefär 40-50%.

Pigment och fyllnadsmedel - Ytterligare ca 40% är mineraliska pigment (titandioxid) och fyllnadsmedel (träcellulosa, kaolin, kalkspat och aluminumsilikat).

Bindemedel - Bindemedlet Replebin är egenutvecklat och består av alkohol från växtestrar och organiska syror. Och så finns det en liten andel tensider av rapsolja och ricinolja som hjälper till att blanda de olika ingredienserna. 

Konserveringsmedel - Vår brutna väggfärg innehåller 0,01% benzylisothiazolinon och natriumpyrition. Den vita väggfärgen 321 innehåller inga konsveringsmedel. För att reglera färgens PH-värde använder vi ammoniumhydroxid, vilket är ammoniak löst i vatten.

Alla Auros produkter är framställda av enbart naturliga, förnyelsebara råvaror. Merparten av råvarorna är ekologiskt odlade.

Vad innebär det att färgerna är diffusionsöppna?

Diffusionöppen färg innebär att den tillåter luftens fukt att ta sig igenom färgens yta, utan att försluta ytan, vilket annars kan leda till uppkomst av fuktskador och mögel.

Vad är Replebin?

Replebin är Auros patenterade bindemedel. Det är framställt av alkoholestrar från växter och organiska syror. Replebin är certifierat av Bremen Institute on the Environment som garanterar att bindemedlet är fullkomligt naturligt och biologiskt nedbrytbart. AgBB (hälsorelaterad utvärdering av emissioner av flyktiga organiska ämnen i byggprodukter) garanterar att Replebin även är emissionsfritt. Namnet Replebin kommer ur orden Replenishable och Binder, vilka betyder ungefär förnyelsebar och bindemedel.

Är de starka dofterna från vissa produkter hälsofarliga?

Vissa oljor och vaxer innehåller apelsinolja och balsamterpentin vilka är lösningsmedel (de utmärker sig genom att de ingår i produktkategorin Classic). Vädra gärna under applicering. Så fort oljan eller vaxet har torkat slutar det att lukta.

Auros väggfärger är emissionsfria och avger inga hälsofarliga ämnen till inomhusluften. De avger bara en svag doft vid målning.

Vad betyder farosymbolerna på vissa förpackningar och produktblad?

Farosymboler ska enligt lag finnas på etiketter till kemiska produkter. Vissa av Auros produkter innehåller apelsinolja och balsamterpentin, vilka är klassade som lösningsmedel och måste därav märkas. Dessa produkter ingår i serien Classic.